Lehrgang Bereich Beginn Plätze Freie Plätze
Motorsägenführer TIR Land 3/1
TIR Land 3/2
TIR Land 3/3
TIR Land 3/4
04.10.2022 18 Plätze Anmeldung gesperrt
Atemschutzgeräteträger TIR Land 2/1
TIR Land 2/2
TIR Land 2/3
TIR Land 3/1
TIR Land 3/2
TIR Land 3/3
TIR Land 3/4
TIR Land 4/1
TIR Land 4/2
TIR Land 4/3
10.10.2022 18 Plätze Anmeldung gesperrt
Gefahrgut Praxis TIR Land 4/1
TIR Land 4/2
TIR Land 4/3
14.10.2022 25 Plätze 21 Frei 4 Zugeteilt
Gefahrgut Praxis TIR Land 2/1
TIR Land 2/2
TIR Land 2/3
21.10.2022 25 Plätze 23 Frei 2 Zugeteilt
Gefahrgut Praxis TIR Land 3/1
TIR Land 3/2
TIR Land 3/3
TIR Land 3/4
28.10.2022 25 Plätze 13 Frei 12 Zugeteilt
Sprechfunker (Online) TIR Land 2/1
TIR Land 2/2
TIR Land 2/3
TIR Land 3/1
TIR Land 3/2
TIR Land 3/3
TIR Land 3/4
07.11.2022 22 Plätze 0 Frei 22 Zugeteilt